1588/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om ikraftträdande av vissa lagar som hör till trafikministeriets förvaltningsområde och har anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen

På föredragning av trafikministern stadgas:

1 §

Följande lagar träder i kraft den 1 januari 1995:

1) lagen om ändring av lagen om åtgärder till skydd för Finlands sjöfart (1361/94); och

2) lagen om ändring av 4 § lagen angående rättighet att idka näring (1362/94).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.