1580/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om ikraftträdande av vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och har anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas:

1 §

Följande lagar träder i kraft den 1 januari 1995:

1) lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/94);

2) lagen om upphävande av vissa lagar som hänför sig till lantbruket (1099/94);

3) lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94);

4) lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94);

5) lagen om ändring av landsbygdsnäringslagen (1304/94);

6) lagen om ändring av renhushållningslagen (1305/94);

7) lagen om ändring av naturnäringslagen (1306/94);

8) lagen om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (1307/94);

9) lagen om ändring av lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1308/94);

10) lagen om avträdelse stöd för lantbruksföretagare (1293/94);

11) lagen om ändring av 8 § lagen om pension för arbetstagare (1294/94);

12) lagen om ändring av 26 § folkpensionslagen (1295/94);

13) lagen om ändring av 5 och 45 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1296/94);

14) lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling (1297/94);

15) lagen om ändring av 16 § lagen om pension för lantbruksföretagare (1298/94);

16) växtskyddslagen (1203/94);

17) lagen om ändring av lagen om bekämpingsmedel (1204/94);

18) lagen om plantmaterial (1205/94);

19) lagen om interventionsfonden för jordbruket (1206/94)

20) lagen om ändring av lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (1207/94);

21) lagen om ändring av hästhushållningslagen (1208/94);

22) lagen om ändring av lagen om husdjursavel (1209/94);

23) lagen om ändring av lagen om handel med skogsodlingsmaterial (1210/94);

24) lagen om ändring av lagen om stöd för nyskiften (1239/94);

25) lagen om ändring av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1514/94); och

26) lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/94).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.