1542/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om tidpunkten för ikraftträdandet i fråga om vissa till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen anknutna lagar angående beskattning, tullar och utrikeshandel samt tullverket

På föredragning av finansministern stadgas:

1 §

Följande lagar träder i kraft den 1 januari 1995:

1) lag om ändring av 3 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (1106/94),

2) lag om ändring av inkomstskattelagen (1109/94),

3) lag om ändring av 55 § lagen om skatt på arv och gåva (1110/94),

4) lag om vissa temporära tullar (1255/94),

5) lag om ändring av mervärdesskattelagen (1218/94),

6) lag om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område (1220/94),

7) lag om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen vid indrivning av vissa fordringar, avgifter och tullar samt skatter (1221/94),

8) lag om ändring av inkomstskattelagen (1223/94),

9) lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (1224/94),

10) lag om påförande av accis (1469/94),

11) lag om tobaksaccis (1470/94),

12) lag om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/94),

13) lag om accis på flytande bränslen (1472/94),

14) lag om accis på vissa energikällor (1473/94),

15) lag om sötsaks- och läskedrycksaccis (1474/94),

16) lag om ändring av lagen om oljeavfallsavgift (1475/94),

17) lag om upphävande av vissa lagar om accis (1476/94),

18) lag om ändring av alkohollagen (1477/94),

19) tullag (1466/94),

20) lag om ändring av lagen om tullverket (1467/94),

21) lag om ändring av mervärdesskattelagen (1486/94),

22) lag om upphävande av vissa lagar som hänför sig till utrikeshandeln (1468/94),

23) bilskattelag (1482/94),

24) lag om ändring av mervärdesskattelagen (1483/94), samt

25) lag om verkställande av mervärdes- och accisbeskattning i relationerna mellan landskapet Åland och det övriga Finland (1485/94).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.