1518/1994

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1994

Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under 1995

Skattestyrelsen har med stöd av 11 och 12 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådana de lyder i lagen den 17 december 1982 (946/82) förordnat:

1 §

På lön, pension och andra i 5 § lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer, som utbetalas under tiden 1.1.-28.2.1995, skall förskottsinnehållningen verkställas enligt de innehållningsprocent som var i kraft den 31 december 1994 eller innehållningsprocent som skattebyrån bestämt för år 1995. Personliga innehållningsprocent enligt 1994 års skattegrunder minskas likväl med en procentenhet.

Vid beräkning av förskottsinnehållningen beaktas inte prestationer som betalats under 1994 och förskottsinnehållningar som verkställts på dem.

2 §

På löner, pensioner och andra i 5 § lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas den 1 mars eller senare under år 1995 tillämpas innehållningsprocent som fastställts för 1995.

Då förskottsinnehållning beräknas 1.3.1995 eller senare, skall även löner, pensioner och andra i 5 § lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalats under tiden 1.1.-28.2.1995 tagas i beaktande, om förskottsinnehållningsprocenten enligt förordnandet i skattekortet stiger medan inkomsterna ökar (sk. graderat skattekort). Då förskottsinnehållningen beräknas i annat fall 1.3.1995 eller senare, skall varken ovan avsedda prestationer som betalats under tiden 1.1.-28.2.1995 eller förskottsinnehållningar på dem inte tagas i beaktande.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 142/94
JsUB 36/94

Helsingfors den 21 december 1994

Generaldirektör
Jukka Tammi

Beskattningssekreterare
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.