1512/1994

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1994

Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1995

Finansministeriet har på framställning av undervisningsministeriet med stöd av 83 § inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) beslutat:

1 §

De tävlingar som nämns i detta beslut är sådana i 83 § inkomstskattelagen avsedda nationella eller internationella, i konstnärligt hänseende betydelsefulla tävlingar på konstens område som anordnas under år 1995 och i vilka priserna inte anses som skattepliktig inkomst.

2 §
Filmkonst

Filmtävlingen vid Uleåborgs internationella barnfilmfestival, anordnad av Oulun elokuvakeskus och Uleåborgs stad,

Risto Jarva-pristävlingen vid Tammerfors filmfestival, anordnad av Finlands Filmstiftelse,

Den internationella kortfilmstävlingen vid Tammerfors filmfestival,

Den inhemska kortfilmstävlingen vid Tammerfors filmfestival,

Den inhemska dokumentfilmstävlingen vid Tammerfors filmfestival,

AVEK-tävlingen, anordnad av Centralen för audivisuell mediakultur.

3 §
Litteratur

Arvid Mörne-tävlingen, anordnad av Svenska Folkskolans Vänner,

J.H. Erkkos fonds dikttävling, anordnad av Suomen Nuorison Liitto r.y.,

Skådespelstävlingen, anordnad av tidningen Keskisuomalainen,

Science fiction- och fantasinovelltävlingen, anordnad av Tampereen Science Fiction Seura ry,

Den finska essätävlingen, anordnad av Pekkas-akatemia, tidningen Kymen Sanomat och Kotkan Seudun Osuuspankki.

Skogssagotävlingen, anordnad av Maaseudun Sivistysliitto ry,

Skådespelstävlingen, anordnad av Wasa Teater.

4 §
Bildkonst

Tävlingen i skapandet av en årsmedalj, anordnad av Gillet för Medaljkonst i Finland rf,

Frimärksplaneringstävlingen, anordnad av Posten,

Bildkonsttävlingen i Mänttä, anordnad av Mänttä stad och Mäntän kuvataiteen ystävät ry.

5 §
Scenkonst

Manuskripttävlingen Helsinki Act Screenwriting Competition, anordnad av teaterhögskolans fortbildningscentral och Oy Yleisradio Ab,

Den riksomfattande dikttävlingen, anordnad av Lahden Runomaraton ry.

6 §
Miljökonst

Bostadsreformtävlingen, anordnad av miljöministeriet och SAFA,

Tävlingen Trä i högshusproduktionen, anordnad av Puuinformaatio Oy,

Tävlingen gällande utvecklandet av idrottsutrymmen och idrottsmiljöer, anordnad av Penningautomatföreningen och undervisningsministeriet,

Tävlingen Skärgårdens kultur- och miljövärden, anordnad av vatten- och miljöstyrelsen,

Tävlingen gällande Nådendals hamnområde, anordnad av Nådendals stad och Statens spannmålsförråd.

7 §
Tonkonst

Crusell-klarinettävlingen, anordnad av Crusell-seura - Crusell-samfundet ry,

Kapellmästartävlingen First International Sibelius Conductors' Competition, anordnad av Helsingfors stad och stiftelsen Helsinki-viikon säätiö,

Kompositionstävlingen för dragspel, anordnad av Sata-Häme Soi ry och Suomen Harmonikkainstituutin Kannatusyhdistys ry,

Finländska mästerskapstävlingarna för dragspelsorkestrar och dragspelsensembler, anordnade av Suomen Harmonikkaliitto ry och Salon Seudun Harmonikkakerho ry,

Helmi Vesa -tävlingen, anordnad av Sibelius-Akademin,

Tävlingen Hopeinen Harmonikka - finländska dragspelsmästerskapet för barn, anordnad av MTV Oy, Sata-Häme Soi ry och Suomen Harmonikkaliitto ry,

Sångtävlingen Kangasniemen laulukilpailu, anordnad av Kangasniemen Musiikinystävät ry,

Tävlingen för liedpianister, anordnad av Kangasniemen Musiikinystävät ry och Pieksämäki Kulturcentrum Poleeni,

Folkmusiktävlingen, anordnad av Kaustisen kansanmusiikkijuhlien kannatusyhdistys ry,

Den internationella Jean Sibelius violintävlingen, anordnad av Sibelius-Seura - Sibelius-Samfundet,

Kompositionstävlingen 50-år, anordnad av Keski-Suomen Muusikot ry och Suomen säveltäjät ja sanoittajat ELVIS ry,

Den VIII riksomfattande kanteletävlingen, anordnad av Kanteleliitto ry,

Den VIII riksomfattande violintävlingen, anordnad av Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys ry,

K.V. Leinos gitarr- och dragspelstävling, anordnad av stiftelsen Keski-Suomen konservatorion säätiö och samkommunen för Mellersta Finlands konservatorium,

Tävlingen Kultainen Harmonikka - finländska mästerskapstävlingarna i underhållningsmusik på dragspel, anordnad av MTV Oy, Sata-Häme Soi ry och Suomen Harmonikkaliitto ry,

Valto Tynnilä-ensembletävlingen samt ensembletävlingen för unga, anordnade av Miehikkälän Pelimannipäivät ry,

Finländska mästerskapstävlingarna i Rock, anordnade av Rock-SM 1994 -toimikunta,

Den V riksomfattande kammarmusiktävlingen, anordnad av musiikkiopisto Juvenalia,

Sjömanssångfestivalen, anordnad av Kotkan Meripäivät Oy, Finländska mästerskapstävlingarna för spelmanslag, anordnade av Sepän Soitto ry,

Nordkalottens öppna tävlingar i underhållningsmusik på dragspel, anordnade av städerna Torneå och Haparanda samt av Tornion Harmonikkakerho och Haaparannan Harmonikkakerho,

Nordisk Gitarrfestivals internationella gitarrtävling,

Tävlingen om spelmansmästerskapet i dragspels-FM för ett-, två- och femradiga dragspel, anordnad av Sata-Häme Soi ry och Suomen Harmonikkainstituutin Kannatusyhdistys ry,

Vokalensembletävlingen Tampereen Sävel samt körkavalkaden Tampereen Sävel, anordnade av Tammerfors stad,

Tapio Rautavaara-sångtävlingen, anordnad av Nokia stad,

Timo Mustakallio-sångtävlingen, anordnad av Timo Mustakallio-stiftelsen,

Den riksomfattande tävlingen för jazzgrupper, anordnad av Suomen Jazzliitto ry.

8 §
Konstindustri

Tävlingen Årets Grafiker, anordnad av Grafia ry,

Tävlingen XI affischbiennalen i Lahtis, anordnad av Lahden taidemuseo, Grafia ry och GM ry,

Tävlingen Pro Finnish Design, anordnad av Design Forum -centralen för finsk formgivning och Företagarnas Fennia.

9 §
Danskonst

Den riksomfattande danskavalkaden Arktiset Askeleet, anordnad av Oulun läänin Tanssialan Tuki ry,

Internationella Balettävlingen i Helsingfors, anordnad av Informationscentralen för teater i Finland rf.

10 §
Fotografikonst

Tävlingen Fuji Film Euro Press Photo Awards 1995, anordnad av Fuji Finland Oy,

Fotografitävlingen Iisalmen Kamera Biennale, anordnad av Iisalmen Kameraseura ry,

Tävlingen Kodak European Gold Award, anordnad av Eastman Kodak Company,

Tidningen Kameralehtis tävling Omat kuvat, anordnad av Kameraseura ry.,

Tävlingen Kameralehden Suurkilpailu 1995 och tävlingen Tio i topp - de internationellt sett mest framgångsrika fotograferna, anordnade av Kameraseura ry,

Tävlingen Kameralehden kuvauskilpailu lapsille, anordnad av Kameraseura ry,

Tävlingen Årets pressbild 1994, anordnad av Finlands Pressfotografer rf,

Tävlingen Vuoden luontokuva 1995, anordnad av Suomen Luonnonvalokuvaajat ry,

Tävlingen Suomen luontokuva 1995, Luonto - Ystävämme, anordnad av Suomen Samoilija ry.

11 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995. Beslutet tillämpas vid beskattningen för år 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.