1503/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas till förordningen den 2 november 1984 om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (742/84) en ny 4 a § som följer:

4 a §

Företagsverksamhet är väsentlig på det sätt som avses i 13 § 3 mom. och 16 a § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa under de månader då en person för verksamhet, vars arbetsinkomst motsvarar ett belopp per månad som är 40 gånger beloppet av den grunddagpenning som avses i 22 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa har haft en gällande försäkring enligt lagen om pension för företagare (468/69). Om en person är försäkrad enligt lagen om pension för arbetstagare (395/61), skall den förtjänst per månad som framgår av den nämnda lagen motsvara det ovan nämnda beloppet.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas också på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) och vilkas av nämnda lag framgående arbetsinkomst motsvarar ett belopp som är minst 20 gånger grunddagpenningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.