1490/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd

På föredragning av finansministern

fogas till förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78) i stället för den 56 § som upphävts genom förordning av den 25 mars 1988 (280/88) nya 56 och 56 a §§ som följer:

56 §

I beslut om förskottsuppbörd eller annan handling som framställs i form av ADB-utskrifter eller annars åtminstone delvis genom tryckning kan underteckningen utelämnas.

56 a §

Skattestyrelsen kan så som stadgas i 13 § 4 mom. lagen om förskottsuppbörd överföra uppgifter till folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassorna och försäkringsinrättningarna för verkställande av förskottsinnehållning.

Den inrättning till vilken uppgifterna med stöd av 1 mom. överförs skall före uppgifterna överförs för skattestyrelsen framställa en utredning om hur användningen och skyddet av uppgifterna kommer att ordnas.


Denna förordning träder i kraft den 10 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.