1485/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om verkställande av mervärdes- och accisbeskattning i relationerna mellan landskapet Åland och det övriga Finland

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

På försäljning och annan överföring av varor från landskapet Åland till övriga delar av landet och försäljning från övriga delar av landet till landskapet Åland tillämpas de stadganden i mervärdesskattelagen (1501/93) som gäller försäljning av varor och tjänster i Finland.2 §

På överföring av varor mellan landskapet Åland och övriga delar av landet tillämpas de interna stadgandena om accisbeskattning.

3 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

4 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 335/94
StaUB 92/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.