1462/1994

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1994

Finansministeriets beslut om nationella organ vid utlämnande av insynsskyddade uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor

Finansministeriet har med stöd av 6 § förordningen den 22 december 1992 om ikraftträdande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och protokollet med justeringar av avtalet samt om ikraftträdande av lagen (1505/93) och lagen om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet och om tillämpningen av avtalet (1506/93) beslutat:

1 §

Sådana nationella organ som avses i artikel 2.2 i rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor är utöver statsrådets ministerier och statistikcentralen, som nämns i 6 § förordningen (1506/93), tullverket, forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, lantbruksekonomiska forskningsanstalten, vilt- och fiskeriforskningsinstitutet samt sjöfartsverket när de samlar in uppgifter för statistiska ändamål.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Konsultativ tjänsteman
Miliza Vasiljeff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.