1461/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om ändring av 6 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

På föredragning av undervisningsministern

ändras 6 § 1 mom. förordningen den 28 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (820/92), sådant det lyder i förordning av den 10 september 1993 (812/93), som följer:

6 §
Beräkning av elevantalen

I grundskolor bestäms statsandelen för driftskostnaderna och betalningsskyldigheten för elevernas hemkommuner enligt uppgifterna om elevantalet den 20 september. I elevantalet inräknas barn som fått sådan förberedande undervisning för grundskoleundervisningen som avses i 4 § 4 mom. grundskolelagen, om undervisningen har upphört före nämnda tidpunkt. I undervisning som avses i 11 § grundskolelagen bestäms hemkommunernas betalningsskyldighet dock på det sätt som stadgas i 4 § 3 mom.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.