1456/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om upphävande av 39 § 2 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas

1 §

Härmed upphävs 39 § 2 mom. lagen den 3 augusti 1992 (705/92), sådant det lyder i lag av den 26 juli 1993 (718/93).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 186/94
KuUB 27/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.