1454/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av 18 § lagen om folkhögskolor med statsandel

I enlighet med riksdagens beslut ändras 18 § 4 mom. lagen den 17 december 1993 om folkhögskolor med statsandel (1218/93), som följer:

18 §
Hemkommunens betalningsandel

Om en elev saknar hemkommun enligt 3 mom. eller om han har hemkommun på Åland, betalas till läroanstaltens huvudman av statens medel ett belopp som motsvarar statsandelen och hemkommunens betalningsandel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 186/94
KuUB 27/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.