1446/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om ändring av 28 § lagen om folkhögskolor med statsandel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 28 § 2 mom. lagen den 17 december 1993 om folkhögskolor med statsandel (1218/93) som följer:

28 §
Övergångsstadganden om finansiering

Statsandelar som inte betalts ut när denna lag träder i kraft skall betalas ut så att en tjugondedel av deras totalbelopp betalas 1994, en femtedel årligen 1996-1998 och 2000 och tre tjugondedelar 1999.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 185/94
KuUB 26/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.