1444/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om vissa arrangemang för finansiering av undervisning- och kulturverksamhet 1995

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92), lagen om folkhögskolor med statsandel (1218/93), lagen om studiecentraler (1215/93) och lagen om idrottsutbildningscentrer med statsandel (801/92), fastställs de genomsnittliga beloppen för priserna per enhet för 1995 i fråga om grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, specialyrkesläroanstalter, särskilda yrkesläroanstalter, medborgarinstitut, musikläroanstalter och bibliotek samt bestäms priserna per enhet för 1995 i fråga om folkhögskolor, studiecentraler, idrottsutbildningscentrer, museer, teatrar och orkestrar tre procent lägre än 1994.

När de genomsnittliga belopp som avses i 1 mom. skall beräknas för gymnasier, yrkesläroanstalter, specialyrkesläroanstalter och yrkesutbildning som ordnas i musikläroanstalter beaktas de förändringar som har skett efter det att de genomsnittliga beloppen för 1994 fastställdes i fråga om det totala beloppet av hyror och kapitalersättningar på hyresvärdet, vilka ligger till grund för höjningen av priserna per enhet.

2 §

De belopp och de priser per enhet för 1995 som avses i 1 § skall inte justeras till följd av de förändringar i kostnadsnivån och i verksamhetens art och omfattning om vilka stadgas i de lagar som nämns i paragrafen.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 185/94
KuUB 26/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.