1439/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Lag om upphävande av 12 § 2 mom. lagen om ändring av lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 12 § 2 mom. lagen den 13 december 1994 om ändring av lagen om stiftelser (1172/94).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 333/94
EkUB 50/94

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.