1429/1994

Given i Helsingfors den 29 december 1994

Förordning om ändring av 17 § förordningen om konsumentklagonämnden

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde

ändras 17 § förordningen den 29 juni 1978 om konsumentklagonämnden (533/78), sådan den lyder i förordning av den 29 januari 1988 (84/88), som följer:

17 §

Om utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid med stöd av 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen (750/94) beslutar den myndighet som enligt 16 § i denna förordning skulle bevilja tjänstledighet från motsvarande tjänst.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.