1381/1994

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1994

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om krav för upptagande av värdepapper på börslistan

Finansministeriet har ändrat 3 § 3 mom., 7 § 2 mom. och 8 § 3 mom. i finansministeriets beslut av den 13 oktober 1994 om krav för upptagande av värdepapper på börslistan (906/94) enligt följande:

Specialbestämmelser om aktiebolag
3 §

Finansinspektionen kan på ansökan av fondbörsen medge undantag från det krav som avses i 1 mom., om finansinspektionen bedömer att det också annars finns en tillräcklig marknad för aktierna.


Specialbestämmelser om aktier
7 §

Finansinspektionen kan på ansökan av fondbörsen medge undantag från det krav som avses i 1 mom. i det fall att kravet uppfylls först när aktierna har upptagits på börslistan, om finansinspektionen anser att kravet uppfylls inom tillräcklig kort tid efter det att aktierna har upptagits på börslistan.Finansinspektionen kan på ansökan av fondbörsen också medge undantag, om finansinspektionen bedömer att marknaden för aktierna även annars kommer att vara tillräcklig med beaktande av antalet aktier av samma slag och deras spridning bland allmänheten.


Specialbestämmelser om skuldebrev
8 §

Finansinspektionen kan på ansökan av fondbörsen medge undantag från det krav som avses i 1 mom., om finansinspektionen bedömer att marknaden för skuldebreven även annars kommer att vara tillräcklig.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 22 december 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Lagstiftningsråd
Ilkka Harju

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.