1374/1994

Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927 8 § sådan denna paragraf lyder i riksdagens beslut av den 15 februari 1991 (488/91) som följer:

8 §

Vid riksdagens kansli finns följande tjänster:

riksdagens generalsekreterare, riksdagens biträdande generalsekreterare, riksdagens förvaltningsdirektör, riksdagens lagstiftningsdirektör, äldre riksdagssekreterare, utskottsråd och byråchefer samt andra tjänster.

Vid riksdagens kansli kan även anställas andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.


Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1995.

TKF 1/94
FvUB 14/94

Helsingfors den 2 december 1994

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.