1371/1994

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1994

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående skattedistrikt

Statsrådet har med stöd av 5 § beskattningslagen den 12 december 1958 (482/58), sådan den lyder i lag av den 19 november 1993 (963/93), vid föredragning från finansministeriet

upphävt punkten i sitt beslut av den 25 februari 1960 angående skattedistrikt (122/60) som gäller Pielavesi skattedistrikt,

ändrat punkten som gäller Siilinjärvi skattedistrikt, som följer:

Kuopio län:


Siilinjärvis skattedistrikt: Keitele, Maninga, Pielavesi och Siilinjärvi kommuner;Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 21 december 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. överinspektör
Timo Räbinä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.