1350/1994

Given i Helsingfors den 22 december 1994

Förordning om ändring av förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän

På föredragning av finansministern

upphävs 4 § i förordningen den 21 november 1994 om avgångsbidrag för statstjänstemän (999/94), samt

ändras 1 § samt 2 § 1 mom. 3 punkten som följer:

1 §

Denna förordning gäller avgångsbidrag och personligt stöd för frivillig yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesutbildningsbidrag) som betalas till en tjänsteman. En tjänsteman kallas i denna förordning förmånstagare. Med anställningsförhållande avses i denna förordning ett sådant tjänsteförhållande, arbetsavtalsförhållande och med tjänsteförhållande jämförbart offentligrättsligt anställningsförhållande där

1) arbetstiden per vecka har varit i medeltal minst 16 timmar, eller

2) antalet lektioner eller uppgifter vilka hör till undervisningsskyldigheten har varit minst 20/35 av den fulla undervisningsskyldigheten.

2 §

De allmänna förutsättningarna för beviljande av avgångsbidrag är


3) att förmånstagaren då tjänsteförhållandet upphör har fyllt 45 men inte 65 år,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Förordningen tillämpas på en förmånstagare, vars anställningsförhållande har upphört efter det förordningen trätt i kraft.

Helsingfors den 22 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.