1342/1994

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1994

Miljöministeriets beslut om ändring av miljöministeriets beslut om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer

Miljöministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) i sitt beslut av den 8 december 1993 om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer (1239/93)

ändrat 3 § 1 punkten och

fogat ett nytt 3 mom. till 3 §, som följer:

3 §

1) beslut om

förlängning av en i vattendomstolens utslag utsatt tidsfrist, 600 mark,

beviljande av undantagslov enligt byggnadslagen, 1800 mark, och avslag på ansökan om undantagslov, 600 mark,

byggnads- och åtgärdsförbud enligt byggnadslagen, på ansökan, 600 mark,

godkännande av den som skall göra upp en strandplan och av det område som skall planläggas, på ansökan, 2000 mark,

beslut i ärenden enligt 143 § byggnadslagen, på ansökan, 500 mark,

godkännande av återvinningssystem för de-taljhandelsförpackningar för läskedrycker och alkoholdrycker, 750 mark;


Den i 3 punkten avsedda avgiften för beslut i besvärsärenden uppbärs dock inte av

1) en person som vederbörligen konstaterats vara medellös i ärenden som gäller hans rätt eller fördel,

2) en ändringssökande, om besvären eller underställelsen återtas, inte heller av

3) en ändringssökande vars besvär godkänns helt eller delvis, dock så att om undantagslov beviljas på grund av besvären, uppbärs avgiften på 1800 mark.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995 och är i kraft till den 31 december 1995.

Helsingfors den 21 december 1994

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Ekonomichef
Oili Hintsala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.