1311/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Förordning on ikraftträdande av luftfartsavtalet med Lettland

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Helsingfors den 29 november 1993 ingångna luftfartsavtalet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Lettlands regering, vilket republikens president godkänt den 22 december 1993 och beträffande vilket noterna om dess godkännande utväxlats den 28 november 1994, träder i kraft den 1 januari 1995 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 97/94)

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.