1251/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Förordning om ändring av 20 och 37 §§ förordningen om läroanstalter för konst och mediekultur

På föredragning av undervisningsministern

ändras 20 § 1 mom. och 37 § 5 a punkten förordningen den 10 februari 1989 om läroanstalter för konst och mediekultur (147/89),

av dessa lagrum 37 § 5 a punkten sådan den lyder i förordning av den 14 juli 1989 (683/89), som följer:

20 §

Av de riksomfattande grunderna för läroplanen skall framgå utbildningens mål, grunderna för hur examen bildas, studiernas indelning i obligatoriska, valfria och fritt valfria studier, målen för och omfattningen av de obligatoriska och valfria studierna samt grunderna för utvärderingen.


37 §

Utöver de lektioner, som fastställs genom arbetsfördelningen mellan lärarna, och till lektionerna anslutna uppgifter skall en lärare i huvudsyssla


5 a) inom tre år efter att han mottagit tjänsten eller befattningen slutföra minst 35 studieveckors pedagogiska studier inom lärarutbildningen eller minst 35 studieveckors pedagogiska studier inom mediekultur,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.