1236/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Förordning om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid riksdagsmannavalen 1995

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 64 § 1 mom. och 66 § 3 mom. lagen den 13 juni 1969 om riksdagsmannaval (391/69), sådana de lyder i lag av den 22 maj 1992 (435/92):

1 §

Förhandsröstningsställen vid rikdagsmannavalen 1995 är de finska beskickningar som nämns i bifogade förteckning. Förhandsröstning vid beskickningarna anordnas under de tider som anges i förteckningen.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

BILAGA FATTAS

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.