1224/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 1 mom. 4 punkten lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet av den 24 juni 1968 (360/68), sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 december 1990 (1164/90), som följer:

6 §

Skattepliktig inkomst är inte:


4) andel av inkomsten för ett dödsbo som skall beskattas såsom en särskild skattskyldig, en delägares andel av en sammanslutnings vinst vid sidan av den andel av inkomsten som skall anses som skattepliktig inkomst för honom eller vad en i Finland bosatt ägare i ett utländskt dödsbo har fått i andel av dödsboets inkomst till den del dödsboet skall betala skatt här för nämnda inkomst,Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1995.

RP 256/94
StaUB 68/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.