1212/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om undantag vid justeringen av förmåner inom utkomstskyddet för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad 25 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgar om justering av markbeloppen i motsvarighet till förändringen i lönenivån, skall som grunddagpenningens fulla belopp, varom stadgas i lagens 22 §, i stället för 108 mark temporärt tillämpas 118 mark.

2 §

Utan hinder av vad 25 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgar om justering av markbeloppen i motsvarighet till förändringen i lönenivån, skall i stället för den i lagens 24 § nämnda barnförhöjningen om 22 mark temporärt tillämpas 24 mark, i stället för 32 mark temporärt tillämpas 35 mark och i stället för 41 mark temporärt tillämpas 45 mark.

3 §

Utan hinder av vad lagen om undantag vid tillämpning av 25 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1270/93) och 25 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgar om justering av markbeloppen i motsvarighet till förändringen i lönenivån, skall den relativa förändringen i lönenivån minskas med 3,0 procentenheter.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens 3 § är i kraft till utgången av 1995. De markbelopp som nämns i 1 och 2 §§ tillämpas till dess markbeloppen nästa gång, med beaktande också av 3 §, skall justeras genom förordning enligt 25 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

RP 178/94
ShUB 31/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.