1200/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Förordning om ändring av 19 § förordningen om studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

fogas till 19 § förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/94) ett nytt 2 mom. som följer:

19 §

I december och juni kan studiepenningen, vuxenstudiepenningen och bostadstillägget dock betalas också på en extra betalningsdag som folkpensionsanstalten bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 21 december 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.