1115/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om ändring av 15 a § lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 a § 1 mom. lagen den 1 juli 1988 om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 14 december 1990 (1102/90), som följer:

15 a §
Gottgörelse

Har en fråga som avses i 7 § 1-5 eller 10 punkten uppsåtligen eller genom uppenbar oaktsamhet avgjorts utan att 8, 8 a eller 9 § har iakttagits, och har en tjänsteman eller arbetstagare i detta sammanhang överförts till anställning på deltid, permitterats eller sagts upp, har han rätt att av arbetsgivaren som gottgörelse få högst 20 månaders lön.Denna lag träder i kraft den 15 december 1994.

RP 255/94
FvUB 13/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.