1114/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om förhöjning av förskottsuppbörden vid redovisning av skatteintäkter

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avvikelse från 16 § lagen om skatteuppbörd fastställs den förskottsåterbäringsandel som skall användas vid beräkningen av förhöjningen vid redovisningar till skattetagarna enligt denna lag.

2 §

Skattetagarens förskottsåterbäringsandel, som avses i 16 § 3 mom. lagen om skatteuppbörd, fås när från det per kommun beräknade sammanlagda beloppet av förskottsåterbäringarna avdras den per kommun beräknade förhöjningen av förskottsåterbäringen (extra förskott) enligt lagarna om skatteskalorna för 1993, 1994 och 1995. Skillnaden fördelas i förhållande till de skatter som debiterats skattetagarna till godo.

Vid beräkningen av de belopp på vilka förhöjningen beräknas fogas det extra förskott som avses i 1 mom. till statens andel.

3 §

Vid tillämpningen av denna lag anses 1 250 miljoner mark vara det sammanlagda beloppet av det extra förskottet för skatteåret 1993 och 950 miljoner mark för skatteåren 1994 och 1995. Det sammanlagda beloppet fördelas i andelar per kommun i förhållande till de vid förskottsuppbörden för året i fråga per kommun beräknade beloppen av det extra förskottet.

4 §

Denna lag träder i kraft den 15 december 1994.

Lagen tillämpas vid debiteringsredovisningarna till skattetagarna för skatteåren 1993-1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 236/94
StaUB 65/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.