1111/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om ändring av 30 a § lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 30 a § 1-3 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) sådana de lyder i lag av den 30 december 1992 (1549/92), som följer:

30 a §

Den som köper virke skall på den köpesumma som han betalar verkställa förskottsinnehållning, då den som säljer virket upplåter rätt att avverka stamvirke i sin skog eller genom leveransköp säljer trävaror, såsom stockar, stolpar, massaved, brännved och flis, som skall tillverkas eller har tillverkats av stamvirke. En försäkringsanstalt skall verkställa förskottsinnehållning på den försäkringsersättning som anstalten betalar för skogsskada.

Förskottsinnehållningen är 18 procent av den i 1 mom. avsedda prestationen utan mervärdesskattens andel.

Förskottsinnehållning verkställs inte på prestationer som avses i 1 mom., om

1) dessa betalas till samfund som avses i inkomstskattelagen,

2) köpesumman för virke som köpts hos en och samma försäljare eller beloppet av försäkringsersättning uppgår till högst 500 mark,

3) skogsbeskattningen i fråga om den mottagare av prestationen som avses i 1 mom. verkställs på grundval av nettoinkomsten av skogsbruket uträknad enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas första gången på förskottsuppbörden för 1995.

RP 176/94
StaUB 49/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.