1073/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 3 och 4 punkten och den finska språkdräkten i 16 § 3 mom. lagen den 16 juli 1990 om bostadsrättsbostäder (650/90), samt

fogas till lagen en ny 19 a § som följer:

2 §
Bostadsrättsavtal

Bostadsrättsavtalet skall ingås och ändringar i det göras skriftligen. Ett muntligt avtal eller ett muntligt avtalsvillkor binder inte den som får en bostadsrätt. Av avtalet skall åtminstone framgå


3) beloppet av och grunderna för bostadsrättsavgiften, samt

4) beloppet av och grunderna för bruksvederlaget när besittningsförhållandet inleds.

19 a §
Begränsning av tillämpningsområdet

Vad 17-19 §§ stadgar tillämpas inte när husägaren är en bostadsrättsförening. Om ändring av bruksvederlaget i sådana fall stadgas i lagen om bostadsrättsföreningar (1072/94).


Denna lag träder i kraft den 1 mars1995.

RP 16/94
MiUB 9/94

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.