1050/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Förordning om ändring av 18 och 22 §§ förordningen om statens uppfostringsanstalter

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 18 § 2 mom. och 22 § 2 mom. förordningen den 13 oktober 1978 om statens uppfostringsanstalter (769/78), sådana de lyder i förordning av den 29 januari 1988 (76/88), som följer;

18 §

Vid anstalten kan dessutom utnämnas tjänstemän till tjänsteförhållande för viss tid samt anställas personal i arbetsavtalsförhållande.

22 §

Övriga tjänstemän vid anstalten utnämns samt personal i arbetsavtalsförhållande anställs av chefen för anstalten.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.