1031/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Förordning om ändring av 6 a § förordningen om Finlands författningssamling

På föredragning av justitieministern

ändras 6 a § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder ändrat genom förordningar av den 20 november 1992 och 22 december 1993 (1047/92 och 1364/93), som följer:

6 a §

När en lag, en förordning eller ett beslut innehåller stadganden eller bestämmelser genom vilka ett direktiv utfärdat av Europeiska gemenskaperna genomförs, skall i författningssamlingen invid ifrågavarande författning göras en hänvisning till direktivet.

När sådana närmare stadganden eller bestämmelser om genomförande som förutsätts i Europeiska gemenskapernas förordningar eller beslut utfärdas kan en hänvisning på motsvarande sätt göras till ifrågavarande rättsakt.

Föredraganden skall anteckna hänvisningarna i förordnandet om tryckning.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.