1012/1994

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 1994

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om lantbruksekonomiska forskningsanstaltens avgiftsbelagda prestationer

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat följande:

1 §
Offentligrättsliga prestationer

Lantbruksekonomiska forskningsanstalten har inte några avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer, som lantbruksekonomiska forskningscentralen prissätter enligt företagsekonomiska grunder, är

1) beställda forskningsuppgifter och utredningar,

2) forskningsmaterial, som inte anknyter till centralens forskningsprogram,

3) publikationer,

4) användningen av möteslokaler i forskningscentralens besittning, samt

5) fotostatkopior och andra avskrifter.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 30 november 1994 och gäller till och med den 31 december 1997.

Helsingfors den 24 november 1994

Minister
Ole Norrback

Specialforskare
Mirja Suurnäkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.