996/1994

Given i Helsingfors den 21 november 1994

Förordning om ändring av förordningen om folkbokföringsförvaltningen

På föredragning av inrikesministern

ändras 17, 24, 26 och 27 §§ förordningen den 17 februari 1984 om folkbokföringsförvaltningen (183/84),

av dessa lagrum 17, 26 och 27 §§ sådana de lyder i förordning av den 22 januari 1988 (60/88) och 24 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning, samt

fogas till förordningen en ny 28 § i stället för den 28 § som upphävts genom nämnda förordning av den 22 januari 1988 som följer:

17 §

Vid registerbyrån finns en eller flera häradsskrivare samt annan personal i tjänsteförhållande och arbetsavtalsförhållande.

24 §

Den häradsskrivare som är chef för registerbyrån utnämns av länsstyrelsen. Övriga tjänster vid registerbyrån besätts och annan personal anställs av registerbyrån.

26 §

Den häradsskrivare som är chef för registerbyrån beviljas tjänstledighet av länsstyrelsen. Övriga tjänstemän vid registerbyrån beviljas tjänstledighet av byrån.

27 §

Beslut om utnämning av en person till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid med stöd av 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen (750/94) fattas av den myndighet som skulle utnämna till motsvarande tjänst. Om republikens president är utnämnande myndighet, fattar likväl inrikesministeriet beslut om utnämningen för viss tid om högst ett år och statsrådet för viss tid som varar över ett år.

28 §

Länsstyrelsen beslutar om permittering, om ändring av tjänsteförhållandet till tjänsteförhållande på deltid, om varning samt om uppsägning med stöd av 27 § statstjänstemannalagen i fråga om den häradsskrivare som är chef för registerbyrån.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 21 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.