992/1994

Utfärdat i Helsingfors den 10 november 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 7 § 7 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 7 § 7 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61), sådan den lyder i lag av den 28 juni 1993 (559/93), beslutat

1 §

I 7 § 7 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient för 1995 är 0.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 10 november 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.