983/1994

Given i Helsingfors den 21 november 1994

Lag om ändring av 6 § lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/69),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 4 januari 1974 (10/74), som följer:

6 §

De kostnader som folkpensionsanstalten åsamkas av vårdbidraget betalas av statens medel. Staten betalar i förskott 90 procent av beloppet av de vårdbidrag som skickats för utbetalning. Omkostnaderna för verkställigheten av denna lag räknas som folkpensionsanstaltens omkostnader.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 206/94
ShUB 27/94

Helsingfors den 21 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.