894/1994

Given i Helsingfors den 14 oktober 1994

Lag om ändring av 12 § lagen om förtidspension för frontveteraner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § lagen den 7 januari 1982 om förtidspension för frontveteraner (13/82), sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 maj 1982 (402/82), som följer:

12 §

Kostnaderna för verkställigheten av denna lag betalas av statens medel. Närmare stadganden utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 18 oktober 1994.

Till den del kostnader som avses i denna lag hänför sig till 1994, tillämpas likväl på betalningen av dem vad som stadgas om förskott i 12 § lagen om förtidspension för frontveteraner, sådant detta lagrum lydde när denna lag trädde i kraft.

RP 165/94
ShUB 24/94

Helsingfors den 14 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.