877/1994

Utfärdat i Helsingfors den 7 oktober 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgifter som med stöd av kemikalielagen uppbärs till social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet har

fogat ett nytt 3 mom. till 2 § och ett nytt 3 mom. till 5 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 30 december 1993 om avgifter som med stöd av kemikalielagen uppbärs till social- och hälsovårdsministeriet (1643/93) som följer:

2 §

För behandlingen av en reducerad anmälan som gäller polymerer enligt 5 a § i social- och hälsovårdsministeriets beslut om förfarandet vid anmälan om nya ämnen (876/94) uppbärs 1 100 mark eller 3 400 mark beroende på hur omfattande anmälan är.

5 §

Social- och hälsovårdsministeriet uppbär 500 mark för beslut som gäller godkännande av i 57 § kemikalielagen avsedda auktoriserade testlaboratorier.


Detta beslut träder i kraft den 17 oktober 1994.

Helsingfors den 7 oktober 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överinspektör
Katariina Ruuth-Rautalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.