857/1994

Given i Helsingfors den 30 september 1994

Förordning om ändring av förordningen om privat hälso- och sjukvård

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs 5 § 2 mom. förordningen den 24 augusti 1990 om privat hälso- och sjukvård (744/90), sådant det lyder i förordning av den 27 november 1992 (1136/92), samt

ändras förordningens 3 § som följer:

3 §

Den ansvariga föreståndaren skall vara en i 2 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) avsedd yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och skall, med beaktande av verksamhetens omfattning och de tjänster som tillhandahålls, ha en för tjänstens framgångsrika handhavande lämplig utbildning och tillräcklig praktisk erfarenhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1994.

Helsingfors den 30 september 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.