849/1994

Utfärdat i Helsingfors den 29 september 1994

Statsrådets beslut om ändring av 2 § i statsrådets beslut om grunderna för verksamhetsunderstöd till yrkesutbildningscenter för vuxna

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet ändrat 2 § i statsrådets beslut av den 8 november 1990 om grunderna för verksamhetsunderstöd till yrkesutbildningscenter för vuxna (982/90), sådan den lyder statsrådets beslut av den 23 september 1993 (836/93), som följer:

2 §

Verksamhetsunderstöd för varje vuxenutbildningscenter fastställs för det kommande året till 10 procent av vuxenutbildningscentrets genomsnittliga driftskostnader under de tre föregående åren. Vid beräkning av genomsnittet ändras driftskostnadernas belopp så att det motsvarande beräkningsårets kostnadsnivå.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1994.

Helsingfors den 29 september 1994

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Överinspektör
Pekka Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.