834/1994

Given i Helsingfors den 23 september 1994

Förordning om ändring av körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/90) 11 § 1 mom., 29 § 1 mom. 3 punkten och 54 § 2 mom.,

av dessa lagrum 54 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 13 september 1991 (1193/91), som följer:

11 §
Körkortstillstånd

Körkortstillstånd skall sökas skriftligen hos polisen på den ort där sökanden bor. Sökanden skall till ansökan foga:

1) en kopia av ett giltigt hälsointyg för ungdomar utfärdat för erhållande av körrätt som nämns i 9 § 1 eller 4 mom. eller ett annat högst sex månader tidigare utfärdat läkarintyg, samt om polisen så kräver, intyg av en specialist, och

2) två fotografier, på vilka det är lätt att känna igen sökanden.


29 §
Anmälan till förarexamen

Den som anmäler sig till förarexamen skall visa upp


3) en kopia av ett giltigt hälsointyg för ungdomar utfärdat för erhållande av körrätt som nämns i 9 § 1 eller 4 mom. eller ett annat högst sex månader tidigare utfärdat läkarintyg.


54 §
Närmare föreskrifter

Sådana anmälningar, intyg, körkort och tillstånd som nämns i 106 § vägtrafiklagen och i denna förordning skall med de undantag som anges i 106 och 108 a §§ vägtrafiklagen utfärdas på blanketter som trafikministeriet fastställer, om ministeriet inte bestämmer något annat. Läkarintygsblanketterna fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994.

Helsingfors den 23 september 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.