815/1994

Utfärdat i Helsingfors den 1 september 1994

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående skattedistrikt

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet

upphävt de punkter i sitt beslut av den 25 februari 1960 angående skattedistrikt (122/60) som gäller Evijärvi skattedistrikt, Ilmajoki skattedistrikt, Jalasjärvi skattedistrikt, Kristinestads skattedistrikt, Kronoby skattedistrikt, Kurikka skattedistrikt, Kälviä skattedistrikt, Laihela skattedistrikt, Lappo skattedistrikt, Malax skattedistrikt, Nykarleby skattedistrikt, Oravais skattedistrikt, Storkyro skattedistrikt och Östermarks skattedistrikt,

av dessa punkter punkterna om Kristinestads och Malax skattedistrikt sådana de lyder i statsrådets beslut av den 28 december 1972 (867/72), punkten om Kronoby skattedistrikt sådan den lyder i statsrådets beslut av den 18 november 1976 (919/76), punkten om Kurikka skattedistrikt sådan som den lyder i statsrådets beslut av den 22 december 1965 (674/65), punkten om Lappo skattedistrikt sådan den lyder i statsrådets beslut av den 30 december 1963 (628/63) samt punkterna om Nykarleby och Oravais skattedistrikt sådana de lyder i statsrådets beslut av den 5 december 1974 (906/74),

ändrat de punkter som gäller Alajärvi skattedistrikt, Gamlakarleby skattedistrikt, Jakobstads skattedistrikt, Kauhajoki skattedistrikt, Kauhava skattedistrikt, Kaustby skattedistrikt, Korsholms skattedistrikt, Närpes skattedistrikt och Seinäjoki skattedistrikt samt i del A. Skattedistrikt, omfattande två eller flere kommuner den punkt som gäller Vasa län,

av dessa punkter punkterna om Alajärvi och Kauhava skattedistrikt sådana de lyder i statsrådets beslut av den 16 januari 1986 (30/86), punkterna om Korsholms och Närpes skattedistrikt sådana de lyder i nämnda statsrådets beslut av den 28 december 1972 samt punkten om Jakobstads skattedistrikt sådan den lyder i statsrådets beslut av den 2 april 1992 (299/92), samt

fogat till skattedistrikten i Vasa län efter Korsholms skattedistrikt ett nytt Kyrolands skattedistrikt som följer:

Vasa län:

Alajärvi skattedistrikt: Alajärvi stad samt Evijärvi, Lappajärvi och Vimpeli kommuner;


Jakobstads skattedistrikt: Jakobstads och Nykarleby städer samt Kronoby, Larsmo och Pedersöre kommuner;

Karleby skattedistrikt: Karleby stad samt Kelviå och Lochteå kommuner;

Kauhajoki skattedistrikt: Kauhajoki, Bötoms, Jurva, Storå och Östermarks kommuner;

Kauhava skattedistrikt: Kauhava och Lappo städer samt Alahärmä, Kortesjärvi och Ylihärmä kommuner;

Kaustby skattedistrikt: Kaustby, Halsua, Perho, Ullava och Vetils kommuner;

Korsholms skattedistrikt: Korsholms, Korsnäs, Malax, Maxmo, Oravais och Vörå kommuner;

Kyrolands skattedistrikt: Laihela, Lillkyro och Storkyro kommuner;

Närpes skattedistrikt: Närpes, Kaskö och Kristinestads städer;

Seinäjoki skattedistrikt: Seinäjoki och Kurikka städer samt Ilmajoki, Jalasjärvi, Nurmo, Peräseinäjoki och Ylistaro kommuner;


A. Skattedistrikt, omfattande två eller flere kommuner


I Vasa län:

Karleby skattedistrikt är finskspråkigt beträffande Kelviå och Lochteå kommuner och tvåspråkigt beträffande Karleby stad. Vasa skattedistrikt är tvåspråkigt. Invånarnas flertal är i bägge skattedistrikten finskspråkigt.

Jakobstads, Korsholms och Närpes skattedistrikt är svenskspråkiga beträffande svenskspråkiga och tvåspråkiga beträffande tvåspråkiga kommuner. I vart och ett av distrikten är invånarnas flertal svenskspråkigt.

Övriga skattedistrikt är finskspråkiga.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 1 september 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.