812/1994

Given i Helsingfors den 12 september 1994

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om samarbete på luftvårdens område

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Tallinn den 2 juli 1993 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering ingångna överenskommelsen om samarbete på luftvårdens område, vilken republikens president godkänt den 2 augusti 1994 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 15 augusti 1994, träder i kraft den 14 september 1994 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 14 september 1994.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 67/94)

Helsingfors den 12 september 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.