791/1994

Given i Helsingfors den 25 augusti 1994

Förordning om ändring av 2 § förordningen om arbetsmarknadsstöd

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 2 § 1 mom. förordningen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1680/93) som följer:

2 §
Betalning av arbetsmarknadsstöd

Arbelsmarknadsstödet utbetalas i efterskott i betalningsperioder på ett av förmanstagaren uppgivet konto i en penninginrättning som är verksam i Finland från det rätt till dagpenning uppkommit så, att den första betalningsperioden är två veckor lång och varje därpå följande betalningsperiod fyra veckor lång. Arbetsmarknadsstödet skall kunna lyftas av sökanden inom en vecka från betalningsperiodens utgång.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994.

Helsingfors den 25 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.