759/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om ändring av 2 kap. konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 kap. konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/78) en ny 13 § som följer:

13 §

Genom förordning kan stadgas att handels- och industriministeriet kan meddela föreskrifter angående den information om förbrukningen av energi och av andra resurser samt om buller som skall ges vid marknadsföringen av hushållsmaskiner samt angående de uppgifter om förbrukningen av energi och av andra resurser samt om buller som varje hushållsmaskin skall förses med.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

RP 88/94
EkUB 26/94
Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94; Bilaga II, punkt IV till EES-avtalet: rådets direktiv 92/75/EEG

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.