714/1994

Given i Nådendal den 2 augusti 1994

Lag om upphävande av 6 § 1 mom. 1 punkten lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 6 § 1 mom. 1 punkten lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer av den 26 juli 1993 (701/93).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

RP 143/93
LaUB 11/94

Nådendal den 2 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.