664/1994

Given i Nådendal den 15 juli 1994

Lag om upphävande av 7 § 1 mom. lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 7 § 1 mom. lagen den 11 december 1992 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet (1504/93).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1994.

RP 87/94
TrUB 10/94

Nådendal den 15 juli 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.