627/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 28 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (820/92) 7 § 2 mom. samt

ändras 6 § 3 mom., sådant det lyder i förordning av den 10 september 1993 (812/93), som följer:

6 §
Beräkning av elevantalen

När de elevantal skall beräknas som avses i denna paragraf kan en elev räknas som elev högst så länge som studierna på heltid tar i anspråk. En elev kan samtidigt räknas som elev endast vid en läroanstalt. Elever vid kvällsgymnasier och gymnasiers kvällslinjer och elever i yrkesutbildning som ordnas i form av kvällsundervisning kan dock räknas till elevantalen vid två läroanstalter.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.