622/1994

Given i Nådendal den 28 juni 1994

Lag om ändring av 42 § lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 42 § 1 och 2 mom. lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis (558/74), dessa lagrum sådana de lyder, 1 mom. i lag av den 30 december 1993 (1522/93) och 2 mom. i lag av den 15 juni 1984 (469/84), som följer:

42 §

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer sänka eller helt bevilja befrielse från accis, skattetillägg, dröjsmålsränta och restavgift eller ränta med anledning av uppskov vilka har betalts eller skall betalas, eller prisskillnadsersättning som enligt beslut därom skall återbetalas. Finansministeriet kan dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med erläggande av accis. Tullstyrelsen beviljar uppskov på villkor som bestäms av finansministeriet. Finansministeriet kan överta avgörandet av uppskovsärende. Ministeriet bestämmer härvid uppskovsvillkoren i det beslut det meddelar med anledning av ansökan.Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94
StaUB 24/94

Nådendal den 28 juni 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.